Bezit malware


Sinds de inwerkingtreding van de wetten Computercriminaliteit is het strafbaar om bepaalde software te maken, te verkopen of te bezitten, indien de eigenaar daar een kwaadaardig doel mee heeft.Wanneer is bezit van malware strafbaar?

Wat voor straf staat er op bezit van malware?